Welkom

De kracht van OBS Prinses Irene is dat het kind van begin tot het verlaten van de school, door iedereen wordt gekend. De overzichtelijke omgeving geeft een gevoel van veiligheid, waar ruimte is om in balans verder te groeien. Het is mogelijk veel oog te hebben voor elk individueel kind, zodat gezien wordt waar zijn of haar kwaliteiten liggen, ingespeeld kan worden op zijn initiatieven, waardering voor hem/haar te hebben. De basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.
Onderwijs op maat vinden we belangrijk. In de groepen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. We spreken de kinderen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau en bieden de leerstof zo aan dat het aansluit bij het kind.

Scholengroep

Binnen de Onderwijsstichting Arcade maakt OBS Prinses Irene deel uit van een scholengroep.
De scholengroep bestaat uit:

           


             

Nieuwsbrief / kalender
 

Groepsnieuws

Huiswerk

28 september 2020

Groep 8 heeft vandaag huiswerk mee naar huis gekregen, elke woensdag moeten ze het inleveren op school. In overleg met groep lees meer...
Goed onderwijs voor ieder kind!