Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Openbare basisschool “Prinses Irene” is een basisschool in de stadje Gramsbergen waar iedereen welkom is. Door in aanraking te komen met andere manieren van leven, leren leerlingen vanuit normen en waarden met respect omgaan met anderen. Er is aandacht voor levensbeschouwing, het christendom en ook andere religies in de lessen van GVO/HVO.
 

obs Prinses Irene: ‘Samen leren voor morgen!’


Onze school bereidt leerlingen voor op de maatschappij van nu en morgen. 

We zijn een professionele, laagdrempelige school, waarin uniek zijn betekent dat iedereen ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen en persoonlijke doelen te behalen. 
Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en krijgen inzicht in eigen kennis en kunde. Leerlingen krijgen door deze manier van samen leren, respect voor de ander. 

Onze school zoekt actieve samenwerking tussen team, leerlingen en ouders/verzorgers, in een leeromgeving waarin structuur, duidelijkheid en veiligheid voorop staan. 

De kracht van obs “Prinses Irene” is dat het kind van begin tot het verlaten van de school door iedereen wordt gekend. De overzichtelijke omgeving geeft een gevoel van veiligheid waar ruimte is om te groeien. Elke individuele leerling wordt gezien en gewaardeerd. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen en eigen initiatieven in te brengen. De basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid, belangrijke voorwaarden om te leren.

Onderwijs op maat vinden we belangrijk. In de groepen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. We spreken de leerlingen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau en bieden de leerstof zo aan dat het aansluit bij het kind.

Zelfstandig werken wordt vanaf groep 1 sterk gestimuleerd. Geleidelijke groei naar zelfstandigheid wordt bewerkstelligd doordat de leerkracht zijn rol van leidend naar begeleidend bewust hanteert. De leerlingen werken bijvoorbeeld met een weektaak. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en planmatig te werken.

Wij streven ernaar om voor ouders een lage drempel te creëren om in contact te zijn met de leerkrachten. Als ouder kun je altijd de school binnenlopen om de leerkracht te spreken of om te zien wat er in de groepen gebeurt. Voor aanvang van de lesdag kun je altijd het werk van je kind bekijken of de leerkracht spreken. (In verband met de voorbereiding van de lessen, gaat onze voorkeur uit naar een contactmoment na schooltijd.)
Samenwerking met ouders is van wezenlijk belang voor het goed reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken op school.