In school werken we met werkgroepen, hierin zijn ouders en teamleden vertegenwoordigd en samen zijn we verantwoordelijk voor de organistatie van activiteiten.
De werkgroep komt voorafgaand aan de activiteit bij elkaar - die data staan op de kalender - om het draaiboek door te nemen en taken te verdelen. Wanneer iemand dan niet aanwezig kan zijn, kan die op het verslag zien wat er besproken is. Op de dag van de activiteit zelf zijn de werkgroepleden actief betrokken. 
Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat er extra hulp gevraagd wordt bij het uitvoeren van de activiteit.

Ieder jaar aan het eind van het schooljaar krijgen de gezinnen een lijst mee om aan te geven in welke werkgroep hij /zij plaats wil nemen. Voor bijv. schoonmaak kan men zich niet opgeven, maar daarvoor geldt dat ieder gezin één keer per jaar wordt ingedeeld.