Algemene informatie


In het onderstaande schema hebben we op alfabetische volgorde de ‘dagelijkse zaken’ even op een rijtje gezet. 


GYMNASTIEK   
Maandag:
Groep 1-2: 11.15 uur – 12.00 uur
Groep 3-4: 13.15 uur – 14.15 uur
Groep 5-6: 14.15 uur – 15.15 uur
Groep 7-8: 10.35 uur – 11.15 uur
Donderdag:
Groep 1-2: 09.00 uur – 10.00 uur
Groep 3-4: 14.15 uur – 15.15 uur
Groep 5-6: 13.15 uur – 14.15 uur
Groep 7-8: 10.30 uur – 11.30 uur
Zwemmen:
Als het zwembad is geopend, gaan we op donderdag zwemmen.
Groep 3-4-5: 14.00 uur – 15.00 uur.
Groep 6-7-8: 11.00 uur – 12.00 uur.

JAARKALENDER   
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders digitaal de jaarkalender. Nieuwe data worden verwerkt in de jaarkalender van de website.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Basisonderwijs is (in principe) kosteloos. Toch wordt er jaarlijks aan de ouders een bijdrage gevraagd om bepaalde activiteiten te bekostigen. 
Per kind: € 23,50
Schoolreis: € 30,- (groep 3 tot en met 6)
Schoolkamp: € 70,- (groep 7 en 8)

OVERBLIJVEN   
De leerlingen van OBS Prinses Irene kunnen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De kinderen worden door een overblijfouder opgevangen in de Multifun en eten daar hun zelf meegebrachte lunch op. De opvangtijd is van 12.00-13.00 uur, daarna vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht/pleinwacht.
De tussenschoolse opvang is een zaak van ouders en het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, de kosten worden betaald door de ouders. Er is een aantal overblijfmoeders dat de kinderen op vaste dagen opvangt.

SCHOOLSCHOONMAAK   
De ouders helpen een aantal keren per jaar om de school een ‘grote beurt’ te geven. De data worden vermeld op de jaarkalender.

SCHOOLTIJDEN   
Maandag: 8.30 uur – 12.00 uur / 13.15 uur – 15. 15 uur
Dinsdag: 8.30 uur – 12.00 uur / 13.15 uur – 15.15 uur
Woensdag 8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur – 12.00 uur / 13.15 uur – 15.15 uur
Vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur / 13.15 uur – 15.15 uur
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij

VAKANTIEREGELING
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari
Pasen: tweede paasdag 22 april
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei
Hemelvaart: 30 en 31 mei
Junivakantie: 3 juni t/m tweede pinksterdag maandag 10 juni
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG   
De voor- en naschoolse opvang van kinderen, wordt georganiseerd door een professionele organisatie. Via de onderstaande websites kunt u informatie krijgen over opvangmogelijkheden en tarieven:
http://www.kinderdagverblijfeigenwijz.nl
www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
 
WASLIJST   
Via de werklijst kunnen de ouders zich aanmelden voor de waslijst.
Data en indeling staan op de jaarkalender vemeld.

ZWEMMEN   
Zie ‘gymnastiek’.