Oudervereniging
De oudervereniging helpt de school het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. Dit doet de oudervereniging door te helpen bij alle activiteiten die in en rond de school georganiseerd worden, zoals het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt, de Kerstviering, het onderhouden van het schoolplein etc.

De oudervereniging vergadert in principe maandelijks, samen met een afvaardiging van het team. In dat overleg komen naast de te organiseren activiteiten, allerlei schoolzaken aan de orde. Mocht u als ouder opmerkingen of vragen hebben die niet direct betrekking hebben op uw kind, maar op het reilen en zeilen van de school, dan kunt u, naast de formele weg via de MR, ook terecht bij de leden van de oudervereniging. 

Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. De zakelijke ouderavond in november, waar het jaarverslag en de begroting wordt behandeld en de eventuele nieuwe leden worden gekozen. En de feestelijke ouderavond in april waar alle groepen een voorstelling geven voor ouders en andere belangstellenden. Groep 7 en 8 sluit de avond af met een musical.

Om alle activiteiten mogelijk te maken vraagt de oudervereniging aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Alle activiteiten worden door een werkgroep voorbereid die wordt aangestuurd door een teamlid en iemand van de oudervereniging.
  
Samenstelling oudervereniging:
Jan Willem van Lingen (voorzitter)       
Nienke Schepers (secretaris)
Judith Buisman (penningmeester)   
Carola Bosscher
Miranda Snijders                            

Namens team:  Milou Pinkster, Karin Kleinheerenbrink
 


Jaarverslag oudervereniging 2020/2021