Ons team Sinds 1 maart 2012 is Jent Hadderingh (directie@prinsesirene.nl ) werkzaam als meerscholig directeur op OBS Prinses Irene. Hij doet ook het directiewerk op collega-scholen OBS Den Velde en OBS Cantecleer. Door de drie scholen te moeten combineren, is het handig om een afspraak met hem te maken wanneer u een gesprek met hem zou willen hebben. De directeur is in principe op dinsdagmiddag en woensdagmiddag aanwezig op OBS Prinses Irene.

Annita Post (apost@prinsesirene.nl) is op maandag, woensdag en donderdag als locatie-coördinator aangesteld op OBS Prinses Irene. Op de vrijdag werkt ze voor groep 3/4/5 en 5/6. Daarnaast is ze als locatie-coördinator op de dinsdag bij OBS Cantecleer aanwezig.
                                    
Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder en combineren zorg met werk. Wettelijke regels zoals compensatiedagen, ouderschapsverlof e.d. spelen ook een rol. Wij streven er naar dat niet meer dan twee leerkrachten samen een klas begeleiden.
 
Wie, wat, waar?
Groep 1-2: Juf Karin Kleinheerenbrink en juf Jenny Beldman.
Groep 3-4: Juf Evelien Withaar
Groep 5-6: Juf Wies Haver
Groep 7-8: Juf Daniëlle Middel / Juf Marjolein te Raa

Locatie-coördinator: Annita Post
Directeur: Jent Hadderingh

Nascholing van leerkrachten
Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met de nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd of in de avonduren plaats. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor kortere of langere tijd voor het volgen van een cursus uitgeroosterd worden.

Bij het plannen van de studiedagen trachten wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds geplande vakantie en/of verlofdagen. De data staan vermeld op de jaarkalender die te bekijken is via deze website.

Vervanging van leerkrachten
Bij afwezigheid van leerkrachten wordt voor vervanging gezorgd via de invalpool.
Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen invallers meer beschikbaar zijn.
We zorgen er dan voor dat de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen.
In het uiterste geval heeft uw kind vrij. Ouders worden hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.