Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Openbare basisschool “Prinses Irene” is een basisschool in het prachtige stadje Gramsbergen waar iedereen welkom is. De openbare identiteit weerspiegelt de samenleving. Door in aanraking te komen met de verscheidene manieren van leven, leren onze leerlingen vanuit normen en waarden met respect om te gaan met anderen. Er is aandacht voor levensbeschouwing, het christendom en ook andere religies in de lessen van GVO/HVO vanaf groep 3.
 

obs Prinses Irene: ‘Samen leren voor morgen!’


Onze school bereidt leerlingen voor op de maatschappij van nu en morgen. 

We zijn een professionele, laagdrempelige school, waarin uniek zijn betekent dat iedereen ruimte krijgt om eigen talenten te ontwikkelen en persoonlijke doelen te behalen. Bij ons is Talent Gericht Werken onderdeel van het programma, waarin leerlingen hun eigen talenten mogen ontdekken. Daarnaast voeren leerkrachten met elke leerling twee keer per jaar een kindgesprek waar talent een onderdeel van is. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en krijgen inzicht in eigen kennis en kunde. Dit bewerkstelligen wij met data- en doelenmuren in elke groep en elke leerling heeft een eigen leerlingportfolio.

De kracht van obs “Prinses Irene” is dat het kind van begin tot het verlaten van de school door iedereen wordt gekend. De overzichtelijke omgeving geeft een gevoel van veiligheid waar ruimte is om te groeien. Elke individuele leerling wordt gezien en gewaardeerd. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen en eigen initiatieven in te brengen, gericht op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid, voor ons belangrijke bouwstenen om te leren.

Onderwijs op maat vinden we belangrijk. In de groepen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. Er worden coöperatieve werkvormen ingezet. Deze manier van samen leren zorgt voor respect voor de ander. Elke leerling heeft een eigen portfolio, waarin leerdoelen bijgehouden worden, maar ook ruimte is voor talent en hetgeen waar de leerling trots op is. We spreken de leerlingen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau en bieden de leerstof zo aan dat het aansluit bij het kind.

Zelfstandig werken wordt vanaf groep 1 sterk gestimuleerd. Geleidelijke groei naar zelfstandigheid wordt bewerkstelligd doordat de leerkracht zijn rol van leidend naar begeleidend bewust hanteert. In de kleuterbouw wordt gewerkt met een planbord, deze wordt uitgebreid naar het werken met een weektaak in de midden- en de bovenbouw.  Zo leren onze leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Onze school zoekt actieve samenwerking tussen team, leerlingen en ouders/verzorgers, in een leeromgeving waarin structuur, duidelijkheid en veiligheid voorop staan. Ouders en leerkrachten ervaren een lage drempel om in contact te zijn met elkaar. De samenwerking in de driehoek kind-ouder-leerkracht is voor ons een voorwaarde voor de ontwikkeling van elk individu.