Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Professionalisering

Binnen onze scholengroep zijn al enkele jaren initiatieven genomen op het gebied van meer eigenaarschap voor leerkrachten. Onder de titel ‘Duurzame Schoolontwikkeling’ krijgen teams zicht op de elementen die belangrijk zijn voor een deugdelijke organisatie. Het is belangrijk dat het management daar aandacht voor blijft vragen: ‘Collegiaal zijn en toch jezelf blijven’. Jouw handelen wordt niet begrensd door je mate van assertiviteit, maar door je rol als teamlid. Samen moeten we het dragen. Ook de komende vier jaar zullen we daaraan blijven werken.

Heel veel zaken gaan goed, maar ook de komende jaren gaan de teams op basis van lesbezoeken, tevredenheidsonderzoeken, teambijeenkomsten en systemen voor kwaliteitszorg, gegevens verzamelen over wat we kunnen verbeteren.
Naast teamscholing kunnen leerkrachten ook inschrijven op cursussen die worden aangeboden door de onderwijsstichting Arcade. Het is wel belangrijk dat de werknemers de relatie met teamscholing in de gaten houden. Wensen moeten bij het management worden aangegeven, zodat er een totaaloverzicht blijft bestaan.

Zoals al eerder aangegeven, gaan de directeuren van Arcade, mede in het kader van herregistratie schoolleider, met een aantal leergangen aan de slag op het gebied van bijvoorbeeld leiding geven aan een organisatie, of leiding geven aan veranderingen.
De beste manier van professionaliseren realiseer je in een directe dialoog tussen leerkracht en management. Wat heb ik als leidinggevende gezien? Waar willen wij met elkaar naar toe? Waar ervaar jij belemmeringen? Belangrijke informatie voor het management; ook bij het bepalen van de mate van afstemming tussen teamleden.