Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 24,00
Daarvan bekostigen we: 
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Activiteiten voor de talentenmiddag
Aanvulling van de boekenkast
...
 
Voor het schoolreisje van de groepen 3 t/m 6 en het schoolkamp van groep 7/8 wordt door de school aan de ouders een verplichte bijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdrage staat vermeld onder het tabblad ‘Overige informatie’.