Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Per ingang van het schooljaar 2018-2019 werken de openbare Arcadescholen in zogenaamde scholengroepen. Onze school maakt onderdeel uit van de Scholengroep ‘De Driehoek’. In de groep zijn verder OBS Cantecleer in Kloosterhaar en OBS De Regenboog uit Slagharen ondergebracht.

Scholengroep De Driehoek: kleurt je dag en laat je talentvol leren voor morgen.

(Het is een samenvoeging van de slogans van de drie scholen.)
 
Annet Horsting en Peter Möhlmann zijn op directieniveau verantwoordelijk voor de drie scholen.
Annita Post werkt op de drie scholen als locatiecoördinator.