Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


Kinderdagverblijf Eigenwijz

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd. Kinderdagverblijf Eigenwijz verzorgt de buitenschoolse opvang voor veel scholen in en rond Gramsbergen. Wanneer u voorschoolse opvang afneemt, brengt de BSO-leidster de kinderen naar school. Voor de naschoolse opvang geldt dat de kinderen ’s middags van school gehaald worden en naar de BSO gaan. Op de BSO is een activiteitenprogramma opgezet waar de kinderen aan kunnen deelnemen, maar ook is er de keuze tot vrij spelen. Ouders kunnen kinderopvang toeslag aanvragen voor de BSO, wat betekent dat u slechts een klein deel van de kosten zelf betaalt aan kinderdagverblijf Eigenwijz. 

Vanaf 2 jaar gaan de kinderen van Eigenwijz vanuit de dagopvang naar de peuterspeelzaal, deze is gesitueerd in het gebouw van obs Prinses Irene. In overleg met ouders volgen de peuters het peuterspeelzaalprogramma. De peuterspeelzaal en de school werken regelmatig samen aan projecten of feestelijke activiteiten. Met als doelstelling een doorgaande leerlijn van peuter t/m groep 8 te creëren.

Ook tijdens vakanties en vrije schooldagen is het mogelijk om uw kind naar de BSO te brengen. Tijdens de vakanties zorgen wij altijd voor een uitgebreid aanbod aan activiteiten zodat de dagen op een leuke manier ingevuld worden. Meer informatie is te vinden op: www.kinderdagverblijfeigenwijz.nl. 
 
  

Naast Eigenwijz wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt, voor obs Prinses Irene is dit ook De Dassenburcht, locatie Gramsbergen.