Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Bereikbaarheid personeel
Vakantierooster 2020-2021 / studiedagen team
Schoolregels
Schooltijden
Omgang internet en sociale media
Vervanging zieke leerkrachten en geen vervanger
Huiswerk
Jaarkalender
Feestelijke ouderavond
Schoolreizen/schoolkamp
Jeugd EHBO diploma (Eerste Hulp Bij Ongelukken)
Gymnastiek / zwemonderwijs
Tussenschoolse opvang
Projectweek / weken
Aanschaf leermiddelen
Foto?s en ander beeldmateriaal
Kleurplaten
Eten en drinken in school
Verjaardagen/Traktaties
Beleid internetgebruik
Jaarlijkse feesten
Hoofdluis
Sportevenementen
Acties
Gebruik mobiele telefoons
Afscheid van groep 8
4 Mei Herdenking
Streetwise/VOMOL
Nieuwjaarsbijeenkomst
Open dag
Schoolfotograaf
Schoolverzekering
Bibliotheek
Jeugdgezondheidsteam
Natuur & Milieu
Andere verenigingen
Sponsorbeleid
Gevonden voorwerpen
Folders en Brochures
Verkeersveiligheid
 
 

Overige informatie