Over onze school Openbaar Onderwijs
Onze school maakt deel uit van de 28 openbare scholen voor Primair Onderwijs van de onderwijsstichting Arcade. Op onze school is elke leerling welkom, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, afkomst, nationaliteit, politieke en maatschappelijke achtergrond of godsdienstige overtuiging.
De school Prinses Irene is een openbare basisschool in de stad Gramsbergen in de gemeente Hardenberg. De school wordt bezocht door kinderen uit Gramsbergen e.o
 
Leerlingen en leerkrachten
OBS Prinses Irene telt gemiddeld ongeveer 68 leerlingen. Door de verdeling over 4 lokalen ontstaan er verschillende combinatieklassen. Er zijn 6 leerkrachten, zowel fulltime, als parttime, die het onderwijs verzorgen. De GVO- en HVO-lessen worden door bevoegde docenten gegeven.
Daarnaast zijn er een administratief medewerkster en een conciërge werkzaam.
 
Waar de school voor staat
De kracht van OBS Prinses Irene is dat het kind van begin tot het verlaten van de school, door iedereen wordt gekend. De overzichtelijke omgeving geeft een gevoel van veiligheid, waar ruimte is om in balans verder te groeien. Het is mogelijk veel oog te hebben voor elk individueel kind, zodat gezien wordt waar zijn of haar kwaliteiten liggen, ingespeeld kan worden op zijn initiatieven, waardering voor hem/haar te hebben. De basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.
Onderwijs op maat vinden we belangrijk. In de groepen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. We spreken de kinderen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau en bieden de leerstof zo aan dat het aansluit bij het kind.